Zakres usług

dopasowane do Twoich potrzeb

KARDIOLOGIA

Kardiologia
EKG i echo serca
Diagnostyka i leczenie chorób sercowo-naczyniowych

STOMATOLOGIA

Konsultacje stomatologiczne
psów i kotów
Usuwanie kamienia nazębnego
Ekstrakcja przetrwałych zębów
mlecznych Ekstrakcja zębów
RTG stomatologiczne

ANESTESJOLOGIA

Znieczulenia wziewne izofluranowe
Zaawansowany kardiomonitoring- saturacja,nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi,kontrola rytmu i pracy serca
Terapia bólu

ENDOKRYNOLOGIA

Diagnostyka i leczenie pacjentów z zaburzeniami hormonalnymi

ZOOPSYCHOLOGIA I BEHAWIORYSTYKA

Współpraca z behawiorystą kocim
Współpraca z behawiorystą i trenerem psów
Współpraca w zakresie farmakoterapii zaburzeń zachowania

DIETETYKA

Porady dietetyczne
Diety bytowe i lecznicze

FRYZJER

Strzyżenie i kąpiele psów i kotów

DIABETOLOGIA

Diagnostyka oraz leczenie pacjentów cukrzycowych

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

RTG cyfrowe
Badania przeglądowe z kontrastem
Diagnostyka dysplazji stawów łokciowych i biodrowych z możliwością wpisu do rodowodu
RTG jamy ustnej
USG

ORTOPEDIA

Konsultacje ortopedyczne
Diagnostyka chorób narządu ruchu Chirurgia kostna

DERMATOLOGIA

Diagnostyka i leczenie chorób skóry
Wykonywanie i ocena biopsji, przekrojów, trichogramów, cytologii

DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA

Badania krwi – wykonujemy na miejscu w ciągu 15 minut (zaawansowane badania w laboratoriach zewnętrznych)
Badania moczu i kału wszystkich gatunków zwierząt
Histopatologia
Badania genetyczne
Pomiar poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie

CHIRURGIA MIĘKKA

Kastracja psów i kotów
Laparotomia diagnostyczna
Enterotomia, enterektomia
Cystotomia
Korekcje podniebienia miękkiego, skrzydełek nosowych
Cesarskie cięcia
Mastektomia
Biopsja grubo- i cienkoigłowa
Chirurgia onkologiczna
i inne

INNE

Zapobieganie i kontrola pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych
Szczepienie ochronne psów, kotów i królików
Opieka nad pacjentem geriatrycznym
Opieka nad pacjentem pediatrycznym
Chipowanie
Pomiar ciśnienia krwi
Wydawanie paszportów
Leczenie chorób wewnętrznych psów i kotów
Całodobowy monitoring pacjenta
Tlenoterapia
omegavet home psy na stole